Korniki w drewnie – dlaczego są niebezpieczne?

Korniki (szkodniki drewna) są niebezpieczne ponieważ w efekcie ich naturalnego procesu rozwoju niszczą drewna do poziomu zupełnej degradacji.

Żerowanie szkodników drewna - Zniszczenie więźby dachowej

Korniki w domu to w rzeczywistości szkodniki drewna takie jak spuszczel pospolity czy kołatek domowy które maja postać jaja, larwy, poczwarki oraz dorosłego chrząszcza.

Korniki (szkodniki drewna) w domu pojawiają się głównie dlatego że przyjeżdżają z nowym drewnem na plac budowy.

Bardzo rzadko mamy do czynienia z przypadkiem gdy korniki(szkodniki drewna) przylatują z zewnątrz i dzieje się to wtedy gdy mamy świeże drewno, pachnące które przywabia szkodniki drewna z blisko położonego(do 50 m) lasu lub silnie porażonego budynku.


Spuszczel pospolity larwa

Larwy które żyją w drewnie niszczą drewno zjadając je – to ich pokarm – a następnie gdy urosną przekształcają się ostatecznie w postać dorosłego chrząszcza który wychodzi z drewna by w ciąg 1-2 tygodni (okres życia dorosłego chrząszcza) porozmnażać się i poskładać jaja. Za jak wylęgają się w ciągu 1-2 tygodni larwy które wgryzają się w drewno i od nowa rozpoczynają proces niszczenia drewna.

Korniki w domu rozpoznajemy po tym że słychać skrobanie w drewnie, pojawiają się otwory w drewnie, wysypuje się mączka drzewna, można zauważyć larwy lub dorosłe chrząszcze, zauważamy zniszczenia drewna.

Kornik robak (dorosłą postać szkodników drewna) jest brunatnym, czarnym lub brązowym chrząszczem który dorasta do 2,5-3 cm. Kornik robak w domu pojawia się głównie latem kiedy szkodniki drewna najintensywniej się rozwijają.

Spuszczel pospolity chrząszcz

Kornik robak (szkodnik drewna) w zależności od gatunku preferują drewno iglaste (spuszczele) lub liściaste (kołatki), zasiedla drewno nowe i stare (kilkusetletnie).

Szkodnik drewna kołatek domowy

Korniki (szkodniki drewna) w domu atakują zarówno drewno konstrukcyjne jak i odeskowanie, czy też schody, meble lub drewniane przedmioty. Korniki (szkodniki drewna) powodują zniszczenia zarówno drewna suchego jak i zawilgoconego.

Kornik robak prowadzi degradację zarówno więźb dachowych w domach murowanych jak i całych domów drewnianych. Korniki w drewnie (szkodniki drewna w drewnie) można zwalczać kilkoma sposobami. Najlepszą metodą na zwalczanie korników (szkodników drewna jest fumigacja, ale z uwagi na to że wymaga ona opuszczenia domu przez mieszkańców na czas trwania zabiegu często i stosuje się też preparaty które nie wymagają – w większości przypadków - wyprowadzenia się z domu.

Korniki w drewnie w przypadku fumigacji są likwidowane niezależnie od ich stadium rozwoju (jaja, larwy, poczwarki, chrząszcze). Gaz (profesjonalnie zaaplikowany) skutecznie dociera do całego drewna w domu i nie drewno porażone przez korniki (szkodniki drewna) nie wymaga specjalnego przygotowania. W przypadku zwalczani korników (szkodników drewna) preparatami istnieje ryzyko przeżycia stadium poczwarki, drewno wymaga przygotowania do zabiegu (zeszlifowanie warstw luźnych zniszczonych przez szkodniki drewna) i zabieg jest generalnie mniej skuteczny gdyż czasami trudno jest dotrzeć bezpośrednie do całego materiału drewnianego. A zgodnie ze sztuką w przypadku stwierdzenia korników (szkodników drewna) w domu należy zabiegiem objąć całe drewno które jest w domu gdyż nie wiadomo gdzie szkodniki drewna złożyły jaja w poprzednim sezonie i gdzie się rozwijają

Korniki w domu zdjęcia

Poniżej przykładowe zdjęcia zniszczeń powodowanych przez korniki (szkodniki drewna) w domu:

Jak wygląd kornik