Stosowanie metody Xilix Gel dzieli się na 2 etapy

Przygotowanie drewna – w ramach tego etapu trzeba starannie oczyścić drewno w z brudu i odkurzyć. Następnie należy usunąć stare powłoki lakiernicze i inne pokrywające drewno i utrudniające nałożenie preparatu. Niezbędne jest drewno zeszlifowanie luźnych warstw drewna zniszczonych przez szkodniki drewna z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Może pojawić się konieczność wymiany elementów drewnianych, wówczas lepiej jest wymienić drewno przed nakładaniem żelu xilix.

Aplikacja preparatu Xilix Gel – w ramach tego etapu technicy aplikują owadobójczy żel xilix na uprzednio oczyszczone drewno przez natryskiwanie przy użyciu profesjonalnego sprzętu, malowanie lub nawiercanie i nastrzykiwanie żelu xilix do drewna. Preparat aplikuje się głównie przez wielokrotne natryskiwanie na drewno pod niskim ciśnieniem (maks. do 5 bar) kolejnych warstw żelu w ściśle określonych odstępach czasowych, zazwyczaj od 15 do 30 minut. Zdecydowanie rzadziej przeprowadza się wstrzykiwanie preparatu w wywiercone w drewnie otwory. Wówczas i tak dodatkowo wykonuje się nałożenie minimum 2 warstw żelu metodą natryskową. Nastrzykiwanie stosuje się zazwyczaj w przypadku drewna o bardzo dużym przekroju lub drewna do którego dostęp jest utrudniony.

Uwagi do stosowaniu środka Xilix Gel

Planując zabieg zwalczania szkodników drewna lub impregnacji drewna trzeba pamiętać, że stosowanie preparatu biobójczego Xilix Gel wymaga profesjonalnego przeszkolenia do wykonywania zabiegów przeprowadzonego przez producenta S&C Construction - Groupe Berkem i że środek Xilix Gel jest dostępny wyłącznie dla profesjonalnych firm.

Zabiegi przy użyciu środka Xilix Gel przeprowadza się w temperaturze powyżej 5 stopni Celsjusza. Zaleca się, aby wilgotność drewna wynosiła poniżej 25%.

Zabieg impregnacji drewna preparatem Xilix Gel często stosowany jest prewencyjnie w nowobudowanych obiektach lub jako uzupełnienie po wykonanym zabiegu fumigacji (domu, dachu, budynku, kościoła).

Jak można kontrolować stosowanie żelu owadobójczego Xilix

Żel owadobójczy Xilix posiada barwnik fluoroscencyjny widoczny w ultrafiolecie, który umożliwia weryfikację dokładności pokrycia powierzchni preparatem. Barwnik jest degradowany przez światło słoneczne w okresie do 5 tygodni od nałożenia.

Od czego zależy czas trwania zabiegu i wydajność stosowanego żelu Xilix

Czas trwania zabiegu i wydajność żelu Xilix zależy od ilości i rodzaju materiału drewnianego, gatunku drewna i jego przekroju oraz zakresu porażenia drewna przez szkodniki, dostępu do materiału drewnianego i przyjętej metody stosowania.