Xilix Gel gwarancja

Planując zabieg zwalczania szkodników drewna lub impregnacji drewna trzeba pamiętać, że stosowanie preparatu biobójczego Xilix Gel wymaga profesjonalnego przeszkolenia do wykonywania zabiegów przeprowadzonego przez producenta S&C Construction - Groupe Berkem.

Gwarancja producenta na trwałość preparatu dla zabieg zwalczania szkodników drewna lub impregnacji drewna przy użyciu preparatu Xilix Gel wynosi 10lat. Gwarancja wydawana przez specjalistów stosujących zabiegi z użyciem xilix gel jest ustalana indywidualnie dla każdego obiektu.

Dodatkowym czynnikiem gwarantującym skuteczne wykonanie zabiegu i długoletnią ochronę drewna jest bogate doświadczenie firmy DREVPOL w zwalczaniu szkodników drewna i impregnacji drewna nabyte w wyniku ogromnej liczby wykonanych realizacji zarówno na dużych obiektach takich jak kościoły, pałace, hotele, muzea, jak i obiektach mniejszych takich jak domy.

Xilix Gel cena

Ostateczny koszt zabiegu z zastosowaniem preparatu owadobójczego do drewna xilix ustalany jest indywidualnie na podstawie analizy, w której uwzględnia się miedzy innymi ilość, rodzaj i przekrój drewna, rodzaj i kubaturę obiektu, kształt i wielkość obiektu, termin realizacji, zakres porażenia drewna i dostęp do materiału drewnianego oraz metodę aplikacji i w efekcie ilość preparatu.

Cena jednego pojemnika preparatu na korniki XiliX Gel Curatif 20L wynosi 1500 zł.

Analiza przeprowadzana przez techników DREVPOL w celu ustalenia jaka będzie cena zabiegu preparatem xilix gel wykonywana jest na podstawie wizji bezpośredniej obiektu lub/i na podstawie dostarczonych przez klienta materiałów/informacji.