Fumigacja, gazowanie

Fumigacja inaczej gazowanie to podstawowy sposób zwalczania szkodników drewna zarówno w więźbach dachowych, konstrukcjach drewnianych jak i całych obiektach drewnianych, zarówno w domach, kościołach i obiektach sakralnych, muzeach, hotelach, jak i obiektach użyteczności publicznej czy obiektach rekreacyjnych.

Fumigacja polega na profesjonalnym uszczelnieniu obiektu i zaaplikowaniu do środka obiektu gazu - fosforowodóru PH3 na określony okres czasu. Sposób aplikacji i czas trwania zabiegu zależy od wybranej technologii gazowania (technologia DREVPOL).

Fumigacja kościoła

Fumigacja kościoła jest najbardziej zaawansowanym technicznie rodzajem fumigacji. Począwszy od oznaczenia terenu, przez uszczelnienie kościoła z zewnątrz zazwyczaj przy użyciu podnośników i z dostępu alpinistycznego, przygotowanie i zabezpieczenie wnętrza, specjalistyczne zagazowanie i wykonanie kontrolnych pomiarów oraz dogazowanie, odwietrzenie i utylizacja pozostałości chemicznych – wszystko to wymaga ogromnego doświadczenia i specjalistycznego sprzętu, aby skutecznie i bezpiecznie wykonać zabieg gazowania kościoła.

Najważniejsze zalety fumigacji kościoła

  • Likwidacja szkodników w drewnie niedostępnym dla preparatów, w tym zabudowanym lub pokrytym powłokami uniemożliwiającymi zastosowanie preparatu xilix gel
  • Zwalczanie wszystkich znanych szkodników drewna
  • Likwidacja szkodników we wszystkich postaciach: jaja, larwy, poczwarki, osobniki dorosłe
  • Zastosowanie do każdego rodzaju drewna

Warunki i czas trwania fumigacji kościoła

Gazowanie kościoła trwa przeważnie od 12 do 21 dni w zależności od wybranej technologii gazowania i przeprowadzane jest zazwyczaj w temperaturze powyżej 14 stopni Celsjusza.

Fumigacja kościołów - przykładowe zdjęcia realizacji firmy DREVPOL